Oferta

Straż pożarna

  • Wykonane z twożywa HDPE , PE-HD
  • Cena zawiera sprężynę wraz z prefabrykatem
  • Bujak przestrzenny 

Cena Netto Urządzenia 1400,00 zł

Cena Netto montażu 150,00 zł