Oferta

Motor VIP

  • Wykonane z twożywa HDPE , PE-HD
  • Cena zawiera sprężynę wraz z prefabrykatem

Cena Netto Urządzenia 1350,00 zł

Cena Netto montażu 150,00 zł